Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Info

Sisältää tarpeellista tietoa pelistä, juonesta ja hahmoista. Alla on linkkejä jotka kannattaa ehdottomasti käydä lukemassa jokainen, tärkeitä tiedonrippeitä voi löytyä yllättävistä paikoista.

Mikä Vallattu on?
Miten radioaktiivisuus näkyy?
Millaiset elinolot ovat?
Millainen juoni on?
Mikä on Yhteisö?
>> Mitä asemia hahmoilla on? <<
Mitä lakeja ja rangaistuksia?
Millainen pelialue on?
Entä pelisäännöt ja -käytännöt?
Milloin lomalle?

Uuden pelaajan kannattaa käydä lukaisemassa Peliuutiset, jotka löytyvät Peli-osiosta.
Siellä on viimehetken tietoa pelistä, säästä, ja tapahtumista..

Uutta

Yhteisön uusimmat asemat ovat Komendantit ja viestinviejät. Pelissä Komendantteja ja viestinviejiä ei ole vielä nimitetty tai virallistettu, mutta niiden selitykset lisätään jo nyt tänne Infoon.

Komendantti-asema keksitään, kun Yhteisön laajeneminen tulee ajankohtaiseksi pelissä. Yhteisöön on tullut niin paljon uusia jäseniä, että Kartanosta alkaa loppua tila. Ratkaisuksi keksitään, että osa Kartanon resursseista muuttaa Pohjoisen taloille ja tekee sinne ns. mini Kartanon.
Koska Arvovaltaiset pysyttelevät suureksi osaksi päätukikohtana toimivassa Kartanossa, tarvitaan joku/jotkut huolehtimaan perusarjen pyörittämisestä Pohjoisen puolella. Tähän tehtävään valitaan Komendantteja. Yksi kissoille, ja yksi koirille, sekä näille kahdelle tulee sijainen; Varakomendantti. Eli uusia Komendattiasemia tulee siis neljä:

Kissat: Komendantti, ja Varakomendantti
Koirat: Komendantti ja Varakomendantti

Komendantit luetaan niiden valta-aseman vuoksi Arvovaltaisiin, mutta asemallisesti ne ovat Varakomentajan alapuolella. Varakomentaja tai siitä ylemmät tahot saavat siis käskyttää Komendantteja ja Komendantit eivät saa tehdä uudistuksia ym ilman korkeamman tahon lupaa. Omia ratkaisuja arjessa Komendantit joutuvat kuitenkin tekemään, ja kyselemään palkkiota tai rangaistusta vasta myöhemmin.
Komendantti on sukupuolivapaa asema. Komendatteja teititellään ja heille on suotavaa kumartaa. Koirakomendantit ovat yleensä entisiä Kaartilaisia. Kissoista Komendantti valitaan yleensä Klaanilaisista. Heidän tulee olla luotettavia ja vastuuntuntoisia. Komendantin työnkuvaan kuuluu vastata Pohjoisen arjesta, toiminnasta ja turvallisuudesta, ohjata Kaartilaisia ja huolehtia raportoinnista Kartanolle.

Viestien viemisestä vastaavat viestinviejät, jotka kulkevat sovittua reittiä pitkin Pohjoisen ja Kartanon välillä. Viestinviejät ovat nopeita, yleensä paimenkoira, tai vinttikoirarotuisia koiria. Viestinviejiä on useita, ja heitä on aina päivystämässä niin Kartanolla kuin Pohjoisessakin. Ne jotka eivät ole päivystämässä, toimivat tavallisessa työssään joko Metsästäjänä tai Kaartilaisena. Ilmoittautumiset päivystykseen tehdään Kaartilaisille tai mielellään suoraan Komendantille.

Yad ~ Asemat

Johtaja:  Lauman johtaja on se joka päättää viimekädessä Yadin asioista. Harvoin Johtaja antaa suoria käskyjä kenellekään, vaan muut alemmat tahot hoitavat ruutinin omaiset työt ja arjen pyörityksen. Johtaja voi halutessaan osallistua metsästykseen tai taisteluihin. Johtajan asema on sukupuolineutraali ja Johtajan asemaan siirtyy Apulaisjohtaja. Johtajaa kutsutaan yleensä arvonimellä, ja pelkällä oikealla nimellä kutsumista ei suvaita muilta kuin hyvin läheisiltä eläimiltä. Johtajia on vain yksi. Johtajalla on Kartanossa 5. kerroksessa oma huone, jonne ei saa mennä ilman lupaa. Johtajalle kumarretaan ennen puhuttelua, myös teitittely on suotavaa. Nykyinen johtaja kuitenkin antaa monien nuortenkin vierailla luonaan jos niin haluaa. Yhteisöä koskevia päätöksiä Johtaja päättää yhdessä Auonyn Päällikön kanssa, yleensä julkisin kokouksin.

Apulaisjohtaja: Johtajan seuraaja. Arvo on sukupuoli vapaa ja uusi Apulaisjohtaja valitaan yleensä demokraattisesti. Apulaisjohtajaa kutsutaan yleensä arvonimellä. Apulaisjohtajan tulee kunnioittaa Auonyn päällikköä, mutta Auonyn päällikkö ei omaa käskynvaltaa Apulaisjohtajaa kohtaan. Arvo kirjoitetaan isolla. Apulaisjohtajalla on oma huone 5. kerroksessa. Apulaisjohtajia on vain yksi.

Komentaja: Kaartin johtaja, joka määrää mitä kukin kaartilainen tekee. Komentaja on Johtajaa, Apulaisjohtajaa, sekä Auonyn Päällikköä ja Varapäällikköä aliarvoisempi. Ottaa käskyjä vastaan myös Auonyn Päälliköltä ja Varapäälliköltä. Korkean arvon vuoksi Komentaja kirjoitetaan isolla, ja komentajaa kutsutaan usein arvonimellä. Arvo on sukupuoli vapaa, mutta taistelutaitojen tulee olla kunnossa. Komentajia on vain yksi. Komentajalla on oma huone 4. kerroksessa.

Varakomentaja: Komentajan seuraaja ja lähin apulainen. Ottaa käskyjä Auonyn päälliköltä ja Varapäälliköltä. Varakomentaja kirjoitetaan isolla, ja koiraa kutsutaan yleensä sen arvonimellä. Arvo on sukupuoli vapaa, mutta taidot tulee olla kunnossa. Varakomentajia on vain yksi ja sillä on oma huone 4. kerroksessa. Varakomentajaa valittaessa kriteereinä painotetaan johtamistaitoja ja yhteisöllisyyttä. Koiraa, joka ei arvosta kissoja, ei luultavasti myöskään valita tähän asemaan. Lopullisen päätöksen Varakomentajasta tekee Johtaja, mutta niin kissojen kuin koirienkin mielipiteet otetaan huomioon.

Arvokaarti: Arvokaartilaiset ovat kokeneita ja arvostettuja kaartilaisia, yleensä jo vähän iäkkäämpiä koiria. Varakomentaja valitaan yleensä Arvokaartista. Arvokaartiin voi päästä niin nartut kuin uroksetkin, ja määrärajaa ei ole. Arvokaartiin päästäkseen koiran on täytynyt olla Kaartissa yli vuoden ja omata hyvät taistelutaidot. Jotkut pääsevät tähän arvoon myös viisautensa ja tekojensa pohjalta. Asemasta järjestetään toisinaan taisteluja, kaartilaiset ottelevat keskenään, ja heistä voimakkain saattaa päästä Arvokaartiin. Arvokaartiin pyrkivän ei ole pakko olla toiminut kouluttajana. Arvokaartiin koiran hyväksyy Komentaja. Arvokaartilaisia kutsutaan omalla nimellä. Arvokaartilaisilla on vain niille varatut huoneet 4. kerroksessa.

Kouluttajat: Kouluttajat ovat juuri niitä joilta kuulostavatkin. Ne kouluttavat harjoittelevia kaartilaisia ja ilmoittavat oman mielipiteensä harjoittelijoiden tuloksista Komentajalle ja Johtajalle. Kouluttajalla ei ole käskyvaltaa muihin kuin harjoittelijoihin, mutta kouluttaja on arvostetumpi asema Kaartilaiseen verrattuna. Kouluttajaa kutsuvat omalla nimellä myös harjoittelijat. Kouluttajia on useita, ja ne ohjaavat usean harjoittelijan ryhmiä kerrallaan. Usein harjoittelijoita on niin paljon, etteivät Kouluttajat voi ottaa omaa harjoittelijaansa. Jonkun tietyn harjoittelijan suosiminen ei ole hyväksyttävää, mutta sitä tapahtuu. Tästä syystä kouluttaja ei saa kouluttaa omia pentujaan, läheisiään tai sukulaisiaan. Kouluttajat voivat olla kumpaa sukupuolta tahansa.

Kaartilainen: Kaartin jäsen, joka on läpäissyt koulutuksen. Hoitaa puolustus-, ja vartiointitehtäviä sekä tekee kierroksia metsissä uhkien varalta. Vasta Kaartilaiseksi siirtynyttä ei lähetetä tehtäviin yksin. Kaartilainen ottaa käskyjä vastaan kissoilta, ja Kaartin ylempiarvoisilta. Kaartilaista kutsutaan omalla nimellä.

Harjoittelija: Nuori koira, tai entinen metsästäjä joka pyrkii Kaartiin. Harjoittelija on Kaartin aliarvoisin jäsen joka yrittää suorittaa koulutuksen. Harjoittelijat asuvat Kaartin 4. kerroksessa yhdessä kouluttajien ja kaartilaisten kanssa. Näille kolmelle asemalle on varattu useita huoneita. Läheskään joka yö kaartilaiset, kouluttajat ja harjoittelijat eivät kuitenkaan nuku Kartanossa.

Muut asemat

Metsästäjä: Tavallinen koira, joka saalistaa ruokaa koko yhteisölle. Metsästäjä ei saa syödä, ennen kuin on tuonut jotain saalista. Tätä sääntöä on kuitenkin hankala valvoa, ja moni metsästäjä rikkoo sitä lähes päivittäin, eikä tuo ollenkaan ruokaa Kartanolle.
Metsästäjät eivät asu Kartanossa, vaan pesissä metsässä. Pesän saa tehdä minne haluaa, ja siitä saa tehdä millaisen haluaa. Metsästäjä saa kuitenkin tulla vierailemaan ja oleskelemaan Kartanoon, erityisesti julkisiin tiloihin, sekä toiseen kerrokseen. Vain ja ainoastaan, jos Metsästäjällä on puoliso ja pennut Kartanossa, sekin saa nukkua puolisonsa luona.
Metsästäjät tuovat ruuan Kartanon Ruokakomeroon. Metsästäjää kutsutaan omalla nimellä. Metsästäjät kouluttavat pentuja metsästäjiksi. Oppilaan valitseminen on melko vapaavalintaista, mutta suostumus täytyy saada Johtajalta. Metsästäjä saa opettaa omaa pentuaan, sukulaistaan ja läheistään. Täydeksi metsästäjäksi luetellaan yleensä taitonsa osoittanut, yli vuoden vanha koira.

Metsästäjäoppilas: Harjoitteleva metsästäjä, yleensä pentu tai entinen kiertolainen, joka ei osaa metsästää kovin hyvin.

Vanhukset: Eläkeläisiä, vanhoja koiria, jotka ovat jättäneet tehtävänsä. Asuvat yleensä metsästäjien luona tai yksinään metsässä, melko lähellä Kartanoa. Metsästäjälle on kunnia saada vanhus luokseen asumaan.  Vanhukset ovat kunnioitettuja yhteisön jäseniä, vaikka ne eivät saakaan asua Kartanossa.

Emot ja pennut: Poikkeuksellisesti emot ja pennut saavat asua Kartanossa. Tällä tavalla toivotaan pentujen kuolleisuuden vähenevän, jos emot ja pennut saavat enemmän turvaa ja suojaa. Emoille ja pennuille annetaan ensimmäisenä ruoka, jos ruuasta on pulaa. Lisäksi emo ja pentu saavat ensimmäisenä hoitoa, jos avuntarvitsijoita on useampia. Vuoden vanhana pentu siirtyy oppilaaksi tai harjoittelijaksi. Sitä ennen pentu on voinut jo käydä valvottuna Kartanon ulkopuolella, ja ehkä sen läheiset ovat jo opettaneet sille jotain taistelusta ja metsästyksestä. Vuoden vanhana pentu päätttää kumpaan asemaan se haluaa. Valinnan kuuluisi tulla pennulta itseltään, mutta yleensä pentu menee sinne minne vanhemmat sen ovat halunneet. Pentu voi myöhemmin siirtyä Harjoittelijaksi, tai Metsästäjäoppilaaksi, jos valinta ei tuntunut oikealta.
Kissoilla klaanilaisharjoitukset alkavat nuorempana kuin koirien metsästäjä harjoitukset. Tämä on siitä syystä, että kissat saalistavat enimmäkseen pientä riistaa, joka taistelee harvoin vastaan. Koiranpennut sen sijaan tarvitsevat enemmän aikaa fyysiseen kehitykseen, jotta ne voivat käydä peurojen, ja pienpetojen kimppuun. Ikäerolla pyritään välttämään koiranpentujen loukkaantumisia.
Emot ja pennut asuvat muutamassa heille varatuissa huoneissa 3. kerroksessa. Emojen ja pentujen joukossa saattaa olla potilaita, mutta vain niitä, joiden taudista/vammasta ei ole vaaraa pennuille.
 

Auony ~ Asemat

Päällikkö: Klaanin johtaja, joka päättää kissojen asioista, ja Yhteisön asioista yhdessä Johtajan kanssa. Sukupuolivapaa asema, ja Päälliköitä on vain yksi. Kissapäällikölle kumarretaan ja Päällikköä kutsutaan arvonimellä. Koirien tulee kunnioittaa Päällikköä. Päällikön käskyn koiraa kohtaan kumoaa vain Johtaja. Päälliköllä on oma huone 5. kerroksessa.

Varapäällikkö: Päällikön seuraaja. Klaanissa voi olla vain yksi Varapäällikkö, joka voi olla naaras tai kolli. Kutsutaan arvonimellä. Varapäälliköllä on oma huone 5. kerroksessa.

Parantajat: Kunnioitettuja jäseniä, jotka hallitsevat kaikki parantamisen taidot. Usea osaa myös metsästää. Taistelutaidot ovat harvinaisia parantajilla. Parantaja on harvoin alle 2,5 - vuotias, sillä koulutuksen ja kokemuksen karttumiseen kuluu aikaa. Parantajilla ei ole enimmäismäärää, mutta koulutus on vaikea. Parantajaksi noustaan muiden parantajien ja Päällikön luvalla. Eivät omaa käskyvaltaa koiriin, mutta yleensä parantajien toiveita kuunnellaan Kaartissa ja metsästäjien parissa. Parantajaa kutsutaan omalla nimellä. Parantajilla on kerrallaan maksimissaan kaksi oppilasta. Parantajille ja heidän oppilailleen sekä potilaille on varattu 3. kerros.

Parantajaoppilas: Harjoitteleva parantaja tai parantajan apulainen, jolla ei ole vielä tarpeeksi kokemusta. Pennun täyttäessä 1 vuoden, se voi siirtyä parantajaoppilaaksi. Parantajaoppilasta kutsutaan omalla nimellä.
Parantajaoppilas on voinut olla ennen tätä asemaansa Klaanilaisten oppilaana. Parantajaoppilaaksi otetaan vanhempia pentuja siksi, koska nuoremmat pikkupennut eivät välttämättä ymmärrä työnsä tärkeyttä, ja vaaroja. Jos potilaalle antaa väärän yrtin, potilas voi kuolla. Ja yrttivarastossa ei todellakaan saa leikkiä!

Klaanilainen: Vaikka koirat hoitavat ison osan puolustuksesta ja riistan hankinnasta, kissat eivät ole luopuneet kouluttamasta omia klaanilaisiaan niihin tehtäviin. Taloissa on vielä paljon hiiriä ja kissastakin on hyötyä taistelussa, jos sellainen tulee. Hiiret uhkaavat erityisesti parantajien yrttivarastoja ja koirien kaatamien saaliiden varastoja. Hiiret tapetaan tuholaisia torjumistarkoituksessa, mutta hiiret käytetään myös ruuaksi. Lisäksi kissat ovat parempia lintumetsästäjiä kuin koirat. Jokainen klaanilainen osaa hieman parantamista ja tuntee ainakin perusyrtit, ja haavojen puhdistuksen. Klaanilaiset asuvat 2. kerroksessa, samassa huoneessa on usein usean eri perheen kissoja.

Klaanioppilas: Klaanilaiseksi harjoitteleva kissanpentu, joka on vähintään 6 kk vanha. Opettaja voi olla oma perheenjäsen, tai vieras kissa, ja yhdellä pennulla voi olla useampi opettaja.

"Pikenttit": Pikentti tarkoittaa palvelijaa ja on varsin uusi asema, joka tuli vasta nykyisen Johtajan myötä. Kyseessä on siis yleensä nuoria kissoja, jotka toimivat apuna Johtajalle turkinhoidossa. Työnkuvaan kuuluu siis siistiä ja putsata Johtajan helposti takkuuntuvaa turkkia. Kissojen näppärillä tassuilla, kynsillä ja karkeilla kielillä homma sujuu helposti. Työ voi kuulostaa sopivalta orjalle, mutta todellisuudessa se on varsin suosittu asema nuorten kissojen keskuudessa. Ne pääsevät arvovaltaisen koiran omaan huoneeseen, ja usein tulevat hyvin läheisiksi Johtajalle. Johtajan oma elämä helpottuu, ja samalla se toivoo tällä tavalla vahvistavansa kissojen hyviä ajatuksia koirista, sekä näyttävänsä omille alaisilleen Yhteisön tärkeyttä. Pikentti on epävirallinen atyö, jota nuori, yleensä klaanilaiseksi kouluttautuva kissa tekee muiden töidensä ja harjoittelujensa ohella. Asema on sukupuoli vapaa ja täysin vapaaehtoinen. Pikenttejä voi olla useita kerralla, sillä kaikki eivät muilta töiltään pääse jokapäivä paikalle Johtajan huoneeseen. Työ usein jää pois sitten, kun nuori kissa on suorittanut koulutuksensa loppuun, tai kun aika käy muuten liian vähäiseksi.

Emot ja pennut: Emot ja pennut ovat tavallisia Klaanin jäseniä. Pentu alkaa opetella Klaanilaisten ohjauksella metsästämistä ja muita juttuja, kun on täyttänyt puoli vuotta. Emot ja pennut asuvat 3. kerroksessa samoissa huoneissa kuin koiraemotkin.

Vanhukset: Vanhuksilla on asumukset 2. kerroksessa. Vanhukset ovat kissoja, jotka ovat eläköityneet ja jättäneet tehtävänsä.

Tiesitkö että; pelissä korkea-arvoisia, kunnioituksen arvoisia ja eniten päätäntävaltaa omaavia eläimiä kutsutaan arvovaltaisiksi. Arvovaltaisiin kuuluvat Klaanin, Yadin ja Kaartin johtajat. Toisin sanoen; Johtaja ja Apulaisjohtaja, Päällikkö ja Varapäällikkö sekä Komentaja ja Varakomentaja ovat arvovaltaisia. Tulevaisuudessa myös Komendantit ja Varakomendantit kuuluvat näihin eläimiin.

Tiesitkö että; pelissä eläinten yleisin eläkeikä on 6 vuotta, jolloin koirilla ja kissoilla alkaa esiintyä vanhuuden vaivoja. Erityisesti töissä, jotka ovat fyysisesti raskaita, useat jäävät eläkkeelle ja siirtyvät vanhuksiksi pian 6 ikävuoden jälkeen. Vaihtoehtoja kuitenkin on. Työtä voidaan Auonyn, Yadin tai Kaartin arvovaltaisten suostumuksella keventää, ja työtehtäviä muuttaa niin, että vanhus kykenee työskentelemään mahdollisimman kauan. Tästä huolimatta kovin moni ei kykene jatkamaan työntekoa kauaa 6. ikävuoden jälkeen. Parantajat työskentelevät yleensä eläimistä kauimmin, koska parantajien työ ei yleensä ole fyysistä. Kunhan Parantajalla kestää pää, aistit ja muisti, voi se jatkaa aktiivista työskentelyä pitkään.

Alla vielä taulukko Yhteisön asemista. Samalla tasolla olevat asemat ovat samanarvoisia, ja asemaa ylempänä olevat ovat korkea-arvoisempia.
 

   Yad                                 Auony

Johtaja <---      Arvovaltainen      --->

Päällikkö

Apulaisjohtaja
 
<---       Arvovaltainen     --->
 
Varapäällikkö
 
Komentaja
 
 <---       Arvovaltainen           
 
ei saman arvoista asemaa
 
Varakomentaja
 
<---       Arvovaltainen          
 
ei saman arvoista asemaa
 
Koirien Komendantti
 
<---       Arvovaltainen        --->
 
Kissojen Komendantti
 
Koirien Varakomendantti
 
<---       Arvovaltainen        --->
 
Kissojen Varakomendantti
 
ei saman
arvoista asemaa
 
parantajat ovat kunnioitettuja, mutta eivät vaadi esimerkiksi kumarrusta Parantajat

 

Metsästäjät
 

saman arvoiset, parantajat näitä kunnioitetumpia

Klaanilaiset
 
Emot, vanhukset, oppilaat   Emot, vanhukset, oppilaat, pikentit
Pennut   Pennut

 

©2019 Vᴀʟʟᴀᴛᴛᴜ ᴿᵖᵍ - suntuubi.com